FAQ

Intrebari frecvente (Frequently Asked Questions): sectiunea unde puteti gasi raspuns la nelamuririle dumneavoastra legate de domeniul securitatii si sigurantei industriale.

1. Pentru cine se aplica Directiva Masini si ce informatii generale contine

Directiva Masini 2006/42/EC este destinata producatorilor de masini si componente de securitate precum si organizatiilor ce plaseaza pe piata europeana masini si componente de securitate. Directiva Masini defineste sarcini in vederea cerintelor de securitate si sanatate ocupationala pentru masinile industriale noi, cu intentia de a sterge barierele comerciale la nivel european si de a garanta atat utilizatorilor cat si operatorilor un nivel ridicat de securitate si de protectie a sanatatii. Este aplicabila sistemelor de productie a masinilor si utilajelor industriale precum si componentelor de securitate plasate individual pe piata, fiind aplicabila si masinilor si echipamentelor second-hand din alte tari, ce se doresc a fi plasate pe piata europeana pentru prima data (de exemplu din SUA sau Japonia).

2. Care sunt obligatiile producatorilor de masini industriale potrivit Directivei Masini 2006/42/EC?

1. Proiectarea sigura a masinilor

Producatorii au obligatia sa construiasca masini astfel incat cerintele esentiale de securitate si sanatate impuse de catre Directiva Masini sa fie indeplinite. Producatorii trebuie sa ia in considerare integrarea securitatii industriale pe durata procesului de proiectare. In practica, acest lucru inseamna ca proiectantul trebuie sa faca o evaluare a riscurilor cel mai devreme in faza de dezvoltare a masinii industriale. Masurile rezultate vor fi astfel integrate automat in proiect.

2. Pregatirea instructiunilor de operare

Producatorul masinii trebuie sa pregateasca instructiuni de operare, asa numite „instructiuni originale de operare”. Fiecare masina livrata trebuie sa fie insotita de instructiuni de operare in limba oficiala a tarii in care este utilizata masina. Aceste instructiuni de operare, livrate odata cu masina, vor fi ori instructiunile originale de operare, ori o traducere a instructiunilor originale de operare. In ultimul caz, instructiunile originale de operare trebuie si acestea livrate odata cu masina.

3. Pregatirea unui dosar tehnic

Producatorul utilajului trebuie sa pregateasca un dosar tehnic. Acest dosar tehnic:

 • trebuie sa contina toate schemele, diagramele, calculele si rapoartele de testare precum si alte documente care sunt relevante pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate si sanatate impuse de catre Directiva Masini;
 • trebuie arhivat pentru cel putin 10 ani de la ultima data a procesului final de fabricatie a masinii (sau a tipului de masina);
 • trebuie inmanat autoritatilor la cererea acestora.

4. Emiterea declaratiei de conformitate
Daca producatorul utilajului a construit masina conform cerintelor Directivei, acesta va confirma, intr-o maniera legala, conformitatea cu aceste cerinte prin emiterea unei declaratii de conformitate si marcarea masinii (marcaj CE). Numai dupa aceasta etapa este permisa plasarea respectivei masini pe piata europeana.

5. Marcajul CE
Odata ce toate cerintele au fost indeplinite, marcajul CE trebuie aplicat pe masina.

3. Ce defineste termenul „masina partial completa” si cum tratam un astfel de utilaj?

In multe cazuri, anumite parti ale unei masini, subansamble sau componente diverse sunt produse si livrate astfel incat pot fi tratate foarte aproape de definitia unei masini, dar care nu pot fi considerate masini complete in contextul Directivei Masini. Directiva Masini defineste ca „masina partial completa” un ansamblu de componente care aproape formeaza o masina, dar care nu pot efectua o anume sarcina de sine statatoare, de exemplu un robot industrial fiind o masina partial completa. O masina partial completa este intentionata doar pentru a fi instalata in alta masina sau in alta masina partial completa pentru a forma o masina in contextul directivei. Masina partial completa nu poate indeplini toate cerintele Directivei Masini.

Din acest motiv, Directiva Masini reglementeaza comertul lor liber urmand o procedura speciala:

 • producatorul va indeplini toate cerintele esentiale ce pot fi indeplinite rezonabil;
 • producatorul va emite o declaratie de incorporare. Aceasta va descrie cerintele esentiale ale directivei care sunt aplicabile si indeplinite.

Documentatia tehnica, similara cu cea a unei masini, trebuie pregatita ca atare si arhivatain locul instructiunilor de operare, producatorul va trebui sa pregateasca instructiuni de asamblare in aceeasi maniera si sa livreze masinile partial complete doar insotite de respectivele instructiuni. Limba folosita la redactarea acestor instructiuni poate fi supusa unui acord intre producator si utilizator (integrator).

4. Pot sa imi auto-certific masina pe care o produc sau trebuie sa implic si un Organism Notificat?

Daca producatorul masinii a construit-o corect, acesta va confirma in mod legal conformitatea cu aceste cerinte prin emiterea unei declaratii de conformitate si marcarea masinii (cu marcaj CE). Dupa aceasta etapa este permisa plasarea pe piata europeana a respectivei masini. Directiva Masini explica procesul complet pentru verificarea conformitatii. Se face diferenta intre doua proceduri distincte pentru masini:

a) Procedura standard:
Masinile care nu sunt listate explicit in anexa IV a Directivei Masini sunt subiectul procedurii standard. Cerintele descrise in sectiunea „Cerinte esentiale de sanatate si securitate” din anexa I trebuie si acestea indeplinite. Este responsabilitatea producatorului sa aplice marcajul CE, fara a implica un Organism Notificat sau autoritatile („auto-certificare”). Totusi, producatorul trebuie initial sa intocmeasca un dosar tehnic astfel incat respectiva documentatie sa fie depusa spre consultare de catre autoritatile nationale, la cerere expresa.

b) Procedura pentru masinile listate in anexa IV:
Masinile care sunt periculoase sunt subiectul unor proceduri speciale. Anexa IV a Directivei Masini contine o lista de masini, utilaje si componente de securitate; aceasta lista include echipamente electrosensibile de protectie precum senzori fotoelectrici de securitate si scannere laser de securitate. Cerintele descrise in anexa I la sectiunea „Cerinte esentiale de sanatate si securitate” sunt cele ce trebuie in primul rand respectate. Daca pentru masina sau componenta de securitate exista standarde armonizate (standarde deja publicate in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene), si aceste standarde acopera toate cerintele, declaratia de conformitate poate fi obtinuta in unul din trei moduri:

 • auto-certificare;
 • examinare EC de tip, efectuata de catre un Organism Notificat;
 • folosirea unui sistem de management al calitatii productiei care a fost evaluat/ auditat.

Daca nu exista standarde armonizate pentru masina sau daca masina sau componente ale acesteia nu poate fi fabricata in conformitate cu standarde armonizate, declaratia de conformitate poate fi obtinuta doar dupa cum urmeaza:

 • examinare EC de tip de catre un Organism Notificat: in cazul unor testari efectuate de catre un Organism Notificat, producatorul trebuie sa puna la dispozitia respectivului Organism atat masina cat si documentatia sa tehnica astfel incat sa poata fi determinat prin intermediul „examinarii EC de tip” daca respectiva masina indeplineste cerintele esentiale de securitate si sanatate in munca. Organismul Notificat testeaza pentru conformitatea cu directivele si pregateste un certificat de examinare EC de tip care contine rezultatele testarilor efectuate;
 • folosirea unui sistem de management de calitate a productiei care a fost evaluat/auditat: sistemul respectiv trebuie sa asigure conformitatea cu cerintele Directivei Masini si trebuie sa fie evaluat de catre un Organism Notificat. Producatorul este intotdeauna responsabil pentru folosirea efectiva si corecta a sistemului de management. A se consulta in acest caz si anexa X a Directivei Masini.

Odata indeplinite toate cerintele, marcajul CE poate fi aplicat pe masina.

5. Mai exact, ce sunt standardele?

Standardele reprezinta intelegeri realizate intre diferite parti interesate (producatori, utilizatori, autoritati si organizatii guvernamentale). In contradictie cu opinia foarte des intalnita in randul specialistilor, standardele nu sunt pregatite sau emise de catre guverne si autoritati, fiind in consecinta ne-obligatorii. Standardele descriu tehnologiile cele mai recente ce se pot aplica la momentul emiterii acestora. In ultimii 100 de ani, a avut loc o schimbare intre standardele nationale initial aplicate si standardele aplicabile global. In functie de locul unde masina sau produsul se intentioneaza a fi folosite, se pot aplica diferite stipulari legale care fac necesara aplicarea unor standarde diferite. Selectarea corecta a standardelor ce trebuie aplicate este un ajutor in plus pentru producatorii de utilaje pentru a asigura conformitatea cu cerintele legale.

6. Ce organizatii sunt responsabile pentru standardizare?

a) Organizatii si structuri destinate standardizarii la nivel mondial:

 • ISO (International Standardization Organization) reprezinta o retea mondiala formata din organizatii de standardizare din 157 de tari. ISO pregateste si publica standarde internationale focalizate pe tehnologii non-electrice;
 • IEC (International Electrotechnical Commission) este o organizatie globala care elaboreaza si publica standarde din domeniul electric (electronica, comunicatii, compatibilitate electromagnetica, generarea energiei electrice etc) si domeniile conexe.

b) Organizatii si structuri destinate standardizarii la nivel european:

 • CEN (Comitetul European pentru Standardizare) reprezinta un grup de organizatii de standardizare din statele membre ale UE, membrii EFTA, precum si viitoarele state membre UE. CEN elaboreaza standarde europene (EN) in domeniul non-electric. Pentru a preveni ca aceste standarde sa reprezinte bariere in comertul liber, CEN colaboreaza cu ISO. Folosind un sistem de vot, CEN determina daca standardele ISO pot fi publicate sau nu ca standarde europene;
 • IEC (International Electrotechnical Commission) este o organizatie globala care elaboreaza si publica standarde din domeniul electric (electronica, comunicatii, compatibilitate electromagnetica, generarea energiei electrice etc) si domeniile conexe.

c) Organizatii si structuri destinate standardizarii la nivel european:
Ca regula generala, fiecare stat membru UE are propria organizatie de standardizare (in Romania ASRO, in Germania DIN etc). Acestea elaboreaza si publica standarde nationale in conformitate cu cerintele legale valabile pentru fiecare membru. Pentru a asigura un nivel armonizat de sanatate si securitate ocupationala in Comunitatea Europeana si pentru a elimina barierele comerciale, standardele europene sunt adoptate de catre organizatiile nationale de standardizare.


Relatia dintre standardele europene si standardele romanesti se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • daca exista deja standarde nationale similare cu anumite standarde europene adoptate, standardele nationale vor fi retrase;
 • daca pentru anumite aspecte ce privesc masinile industriale nu exista standarde europene, se permite aplicarea standardelor nationale unei organizatii nationale de standardizare i se permite elaborarea unui nou standard national daca intentia este in prealabil anuntata si nu exista deja in curs de publicare/elaborare un standard la nivel European (prin intermediul CEN sau CENELEC).
7. Ce reprezinta abrevierile din denumirile standardelor?

Pentru a putea implementa in practica obiectivele si cerintele definite de catre directivele europene, standardele tehnice trebuie sa descrie si sa specifice aceste cerinte in detaliu. Statutul unui standard este indicat de catre diferite abrevieri:

 • un standard cu prefix „EN” este recunoscut in toate statele membre UE si poate fi aplicat;
 • un standard cu prefix „prEN” este in stadiul de elaborare/pregatire;
 • un standard cu prefix „HD” are aceleasi caracteristici precum un standard EN, existand totusi mici diferente la nivel national (document de armonizare);
 • un document care are si prefixul „TS” este o specificatie tehnica si este folosit ca un standard preliminar;
 • document care are si prefixul „TR” este un raport cu privire la cele mai noi tehnologii dintr-un anumit domeniu.
8. Cum sunt generate standardele armonizate?

1. Comisia UE, ca organism executiv al UE, emite un mandat catre CEN sau CENELEC pentru a pregati un standard European pentru a specifica in detaliu cerintele unei anumite directive;

2. Lucrul efectiv de elaborare este preluat de catre forumurile internationale ce definesc specificatiile tehnice ce transpun cerintele esentiale de securitate ale directivei;

3. Imediat cum standardul este acceptat prin vot, acesta este publicat in Jurnalul Oficial al UE. De acum, standardul este armonizat si asigura suportul si prezumtia de conformitate cu directiva cu care se afla in relatie.